Pueblo Libre, Domingo, 20 de Octubre del 2019  | 

OFERTAS DE TRABAJO

EMPRESA CONTRATANTE:   HERMES

Hermes

     AUXILIAR DE ARCHIVO

Empresa importante del rubro de servicios, se encuentra en la búsqueda de un profesional para el puesto de AUXILIAR DE ARCHIVO.

Funciones:

•Brindar el soporte administrativo al archivo del •Departamento de Administración de Personas.
•Realizar labores de archivo y organización de
legajos del personal.
•Digitar datos en el sistema.
•Ejecutar labores de soporte administrativo a
solicitud del área.
•Realizar labores de verificación de documentos y
funciones afines.
Sivas Sesli Chat Ýçin Son Derece Kaliteli Fýrsatlar Sunuyor

Sivas sesli sohbet için kullanýlmakta olan tüm corum escort baðlantýlarýn kendilerine sunulmuþ ve ilerletilmiþ olan meseleleri sizlerin ayaklarýna sermektedir. Bununla birlikte kendinizi en iyi þekilde ifade etme yöntemi olarak kullanýlmasý da yine kurallarý alt üst edecektir. Tüm bunlar olurken bir yandan en kaliteli arkadaþlýklarý baþlatmak sizin için sadece, kendinize ait olan bilgilerle görüþmek yeterli olacaktýr. Bahsetmek istediðiniz her konuyu rahatça dile getirebileceðiniz ve sadece kendinizden fazlasýyla bir ara olmak yerine sürekli konuþulan konulardan da kendinizi aydýnlatmanýz gerekebilir. Böylelikle birden çok kiþiyle ortak deðerler paylaþabilir ve ona göre denizli escort hareket edebilirsiniz. Bu evreden sonra Sivas’ta internet arkadaþý bulmak için göstermiþ olduðunuz çaba sayesinde en kaliteli çözümleri sunmuþ olursunuz.

Sivas sesli chat ortamlarý sizlere sunulmakta izmir escort olan tüm yollarý en hýzlý þekilde hayatýnýza yansýtmayý hedefler. Kafanýza takýlan sorunlarý paylaþarak ruhunuzu tazeler ve sizden gelen her konuyu muhatap alacak olan kiþilerle tanýþmak çok mutlu geleceklere adým atmaya fýrsat tanýyabilir. Bununla beraber sizler için gerçekleþtirilmek üzere yapýlmakta olan çalýþmalar neticesinde en güzel sonuçlarý almanýz için herkes elinden gelenin fazlasýyla diyarbakir escort çalýþarak gayret etmektedir. Karþýlaþmakta olduðunuz tüm sonuçlar ayný zamanda kendinizi iyi hissetmenize yararken diðer yandan kullanýlmakta olan sitlerden üstün olunduðunu göstermektedir. Hayatýnýz boyunca paylaþmak istediðiniz duygularýnýzý anlatmak için Sivas mobil sohbet odalarý tam size göre.

       Requsitos:

         Nivel de Estudios:   0

       Experiencia Laboral:   Menos de 2 Años

       Otros Requisitos:
•Deseable estudios técnicos en curso de Archivística o
gestión documentaría.
•Experiencia mínima de 7 meses en gestión documentaría.
•Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de
8:30am a 6:00pm.

        Vacantes:      2

Distrito: CHORRILLOS
Tipo de Contrato:   Tiempo Completo
Salario:  1000
Comienzo:  Dentro de 1 Semana
Duracion:  1 año
Contacto:    JOEL LOZANO
Telefono contacto: 964312319
Correo contacto: eduardo.lozano@hermes.com.peSiguenos En:

 Facebook flickr Twitter Youtube RSS

Contactenos :

  • Principal :   460-3400 / 426-7221 anexo 403
  • Capacitación :   719-1658 / 463-0132 / 426-7221 anexo 404
  • Carrera Archivística :    719-1659 / 426-7221 anexo 405
  • Biblioteca :   426-7221 anexo 406l
  • Direccion: Jr. Rodríguez de Mendoza 153 Lima 21 – Perú
  • Email: contactenos@ena.edu.pe